محصولات خط رنگ پودری الکترو استاتیک
 • سایکلون رنگ پودری الکترواستاتیک


  پس از پاشش پودر توسط دستگاه پاشش رنگ پودري نیاز به بازیافت واستفاده مجدد از این رنگ می باشد، با این هدف در کنار کابین های پاشش رنگ سیستمی طراحی شده که با مکش هوای درون کابین ها باعث بازیافت پودر رنگ معلق می شود
 • دستگاه سایکلون بازیافت رنگ پودری

  پس از پاشش پودر توسط دستگاه رنگپاش پودری الکترواستاتیک نیاز به بازیافت واستفاده مجدد از این رنگ می باشد، با این هدف در کنار کابین های پاشش رنگ سیستمی طراحی شده که با مکش هوای درون کابین ها باعث بازیافت پودر رنگ معلق می شود
 • الک ویبره رنگ پودری الکترو استاتیک

  یکی از مواردی که مورد توجه کارشناسان خط رنگ پودری واستقبال عموم مشتریان گرامی قرار گرفته است، استفاده از دستگاه الک ویبره رنگ پودری در صنعت خط رنگ پودری میباشد. 
 • دستگاه رنگپاش پودری

  دستگاه رنگپاش پودري مدل های مختلفی دارد که میتوان به رنگپاش پودری دستی،دستگاه رنگ پاش پودري اتوماتيك  و روبا ت ها اشاره کرد.
Page 1 of 1 < 1 >