تاریخچه رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ های پودری رنگ هایی هستند که تمام مواد اولیه آنها را مواد جامد تشکیل می دهند. این پوشش ها پس از مطالعات بسیار در سال 1962 وارد بازار مصرف شدند. با افزایش مصرف و تکامل دانش تولید آنها در سال های بعد، ظرفیت تولید رشد روز افزونی یافت، به نحوی که میزان تولیدآنها در سال 1969 به 1300 تن در سال رسید. علاوه بر مزایای زیست محیطی می توان به خواص عالی در پوشش نهایی لایه رنگ اشاره کرد. یکی از ویژگی های اساسی رنگ های پودری در مقایسه با رنگ های مایع، عدم استفاده از حلال های آلی است. به همین علت است که این نوع پوشش ها فاقد معایبی چون اتلاف مواد اولیه، خطر آتشگیری، افزایش مصرف انرژی، ایجاد پساب صنعتی و موارد دیگر است.
برخی از مزایای متمایز رنگهای پودری:
قابل بازیافت بودن رنگ های پودری
هر کیلو گرم رنگ پودری معادل 2.5 کیلوگرم رنگ مایع سطح رنگ آمیزی را پوشش می دهد.
رنگهای پودری آماده مصرف بوده ونیازی به هم زدن رنگ،رقیق کردن وتنظیم ویسکوزیته ندارند.
قابلیت انتخاب انواع روکشهای صاف،متالیک،چرمی،سمبادهای،چکشی و...
زمان ودمای پخت برای رنگهای پودری کمتر از رنگهای کوره ای مایع می باشد.
سطوح رنگ آمیزی شده توسط دستگاه رنگپاش پودری با رنگ پودری در مقایسه با رنگ مایع یکنواخت وزیباتر می باشد،واین مسئله در قطعات فلزی با انحناء نمود بیشتری دارد.