کوره پخت رنگ پودری
  • قیمت کوره پخت رنگ پودری الکترواستاتیک

    ساخت کوره های پخت رنگ پودری یک طرف و دو طرف درب

    کوره های پخت رنگ پودری باکسی بر اساس سفارش و ابعاد پیشنهادی مشتری طراحی و تولید میگردند، دراین نوع کوره ها توسط یک فن سانترافیوژ بکوارد هوای گرم به صورت همگن و یکنواخت درتمامی محیط کوره جریان پیدا میکند، همچنین ورود و خروج مواد از یک سمت کوره رنگ پودری و توسط کالسکه انجام میشود.
Page 1 of 1 < 1 >