گان پاشش رنگ
  • گان پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک

    یکی از قطعات کاربردی و پرمصرف در دستگاه های پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک قسمت گان رنگپاش پودری الکترواستاتیک میباشد،این قطعه به دلیل تماس زیاد با قطعه کار دارای استهلاک و ریسک شکنندگی بالا میباشد ازینرو در هنگام خرید گان(تفنگ)پاشش رنگ یا تفنگ رنگ پاش پودری باید دقت نمود گان خریداری شده دارای کیفیت بالایی بوده و قطعات داخلی آن بیشترین مقاومت را در برابر سایش و خوردگی رنگ داشته باشند.

Page 1 of 1 < 1 >